Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarządzenia

Tytuł dokumentu
Zarządzenie nr 4 z dnia 22 grudnia 2016 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Dębnie i załącznik do Zarządzenia nr 4 z dnia 22 grudnia 2016 r. 22-12-2016
Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 19.11.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 20-11-2014
Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 19.11.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 20-11-2014
Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 19.11.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 20-11-2014
Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 19.11.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 20-11-2014
Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 15.10.2014 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 15-10-2014
Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 1.10.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 01-10-2014
Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 1.10.2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie 01-10-2014
Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie 03-07-2014
Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie 03-07-2014
Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie 03-07-2014
Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. 22-03-2013
Zarządzenie nr 8/1/2012 z dnia 27.08.2012 r. 14-12-2012
Zarzadzenie nr 8/2012 z dnia 01 czerwca 2012 roku 22-08-2012
Zarzadzenie nr 3/2012 z dnia 31.01.2012 r. 08-03-2012
Załącznik do zarządzenia nr 4/2010 z dnia 10.02.2010 r. - Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane o wartości powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w art. 133 us 26-05-2010
Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 10.02.2010 r. 26-05-2010
Zarządzenie nr 3/2009 09-04-2009
Zarządzenie nr 2/2008 06-08-2008
Zarządzenie nr 1/2008 31-01-2008
Zarządzenie nr 5/2007 10-01-2008
Zarządzenie nr3 z dnia 29.10.2007 r. Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Dębnie 30-11-2007
uchwała nr 1/2005 03-06-2005
Uchwała nr 2/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika ds SZŚ 01-02-2005
Uchwała nr 1/2004 w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem Systemu Zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001-2004
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko