Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 22.02.2019 r. Prezesa Zarządu PWiK spółki z o.o. w Dębnie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Internetowego Biura Obsługi Klienta

Załącznik
Zarzadzenie_nr_1_2019_z_dnia_22_02_2019_r_Prezesa_Zarzadu_PWiK_sp_z_o_o_w_Dębnie_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_Internetowego_Biura_Obslugi_Klienta.pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 07-03-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko