Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

O spółce

Dane o Spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. funkcjonuje od dnia 01 stycznia 1995 roku i działa w oparciu o:

 

  • uchwałę nr V/37/94 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 20.10.1994
  • umowę Spółki z dnia 03 listopada 1994 roku - Akt Notarialny nr 329/1994 - tekst jednolity umowy Spółki opracowano 19-11-2009
  • ustawę z dnia 07-06-2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz.747 z późn.zm)
  • zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 18-09-2002

 

Siedziba Zarządu - 74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1

telefon: 95 760 30 95, 95 760 22 59


e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl

 

godziny pracy od poniedziałku do piątku      od godz. 700-1500 do 31 marca 2016 roku

godziny pracy - od 01 kwietnia 2016 roku pracowników na stanowiskach administracyjnych w:

1. poniedziałki                               od godz. 700 do godz. 1600

2. wtorki, środy i czwartki             od godz. 700 do godz. 1500

3. piątki                                           od godz. 700 do godz. 1400

 

Oczyszczalnia ścieków

74-400 Dębno, ul. Kostrzyńska 32

tel. 95 760 29 77

praca w ruchu ciągłym - 24 godziny na dobę

Pracownicy przyjmują zgłoszenia o awariach - po godzinie 15:00 w dni robocze oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Stacja Uzdatniania Wody

74-400 Dębno, ul. Kosynierów 23

telefon 95 760 26 64

praca w ruchu ciągłym - 24 godziny na dobę

Pracownicy przyjmują zgłoszenia o awariach - po godzinie 15:00 w dni robocze oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Przepompownia ścieków

74-400 Dębno, ul. Ofiar Katynia


 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 18-04-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko
Ostatnia aktualizacja: 18-04-2019
Zaktualizował(a): Błąd systemu, proszę uzupełnić dane!