Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Opłaty

Załącznik
Zarzadzenie_nr_1_2022_z_dnia_29_czerwca_2022_roku_Prezesa_Zarzadu_Przedsiebiorstwa_Wodociagow_i_Kanalizacji_spolki_z_o_o_w_Debnie_w_sprawie_wprowadzenia_cennika_oplat_za_usługi_dodatkowe_swiadczone_przez_Spolke.pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 30-06-2022
Wprowadził(a): Halina Łojko