Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarządzenie nr 4 z dnia 22 grudnia 2016 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Dębnie i załącznik do Zarządzenia nr 4 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Załącznik
Zarządzenie nr 4 z dnia 22 grudnia 2016 r..pdf
Zalacznik do Zarzadzenia nr 4 Zarzadu PWiK so. z o.o. z dnia 22 grudnia 2016r..pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 22-12-2016
Wprowadził(a): Halina Łojko
Ostatnia aktualizacja: 22-12-2016
Zaktualizował(a): Błąd systemu, proszę uzupełnić dane!