Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 09.08.2023 roku

 

1. Kapitał zakładowy 28.851.500,00 zł

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 09-08-2023
Wprowadził(a): Halina Łojko