Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 30.08.2022 roku

 

1. Kapitał zakładowy 28.501.500,00 zł.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 30-08-2022
Wprowadził(a): Halina Łojko