Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 30.12.2018 roku

 

1. Kapitał zakładowy 26.811.500,00 zł. w tym:

 

  • wkład pieniężne 1.955.223,00 zł.
  • wkłady niepieniężne 24.856.277,00 zł.

 

2. kapitał zakładowy dzieli się na 53.623 udziałów po 500,- każdy.

 

3. Kapitał zapasowy 30.699,53 zł.


4. Dopłaty Wspólnika 9.445.941,70 zł.

 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 2.490.171,43 zł

 

 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 22-02-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko