Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 10 listopada 2009 roku.

 

1. Kapitał zakładowy 10.182.000,-w tym:

 

  • wkład gotówkowy 4.000,-
  • aport rzeczowy 10.178.000,-

 

2. kapitał zakładowy dzieli się na 20.364 udziałów po 500,- każdy.

 

3. Kapitał zapasowy 308.468,42 zł


4. Dopłaty Wspólnika 2.610.153,60 zł

 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 2.423.809,11 zł

 

Autor informacji: Mirosława Nelkowska
 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 01-02-2010
Wprowadził(a): Halina Łojko