Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Tryb zamówieniaIlośćostatnio opublikowano
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 06-11-2019
Zamówienia publiczne poniżej 14000 euro 1 09-08-2013
Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 8 08-08-2013
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2 27-02-2018
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Negocjacje bez ogłoszenia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Zamówienie z wolnej ręki 1
Dialog konkurencyjny 1
Licytacja elektroniczna 1
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko