Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie

Załącznik
Zarzadzenie_nr_1_2023_z_dnia_31_stycznia_2023r._Prezesa_Zarzadu_Przedsiebiorstwa_Wodociagow_i_Kanalizacji_spolki_z_o_o_z_siedziba_w_Debnie.pdf
Zalacznik_do_Zarzadzenia_nr_1_2023_z_dnia_31_stycznia_2023r..pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 02-02-2023
Wprowadził(a): Halina Łojko
Ostatnia aktualizacja: 02-02-2023
Zaktualizował(a): Halina Łojko