Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

     Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie informuję, że po złożeniu osiwadczenia  (druk  w załączeniu) w siedzibie przedsiębiorstwa - Biuro Obsługi Klienta  pok. 110 - faktury za wodę i ścieki będą wysyłane drogą elektroniczną.

Usługa będzie obowiązywać od faktur wystawianych za m-c styczeń 2016 r.

Załącznik
oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.docx
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 09-10-2015
Wprowadził(a): Halina Łojko