Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zadania i kompetencje

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, a w szczególności:

 

 • utrzymanie i eksploatacja ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych,
 • utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej
 • administracja i utrzymanie wodociągów wiejskich w Gminie Dębno w miejscowościach:
 • Warnice, Krężelin
 • Barnówko, Więcław, Mostno
 • Różańsko
 • Smolnica
 • Grzymiradz
 • Oborzany
 • Cychry
 • Sarbinowo
 • Krześnica
 • Ostrowiec - Dolsk
 • Bogusław
 • Więcław - Mostno
 • Dyszno

 

 • utrzymanie i konserwacja w ramach przyznanych środków finansowych miejsko gminnej kanalizacji burzowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz konserwacja i utrzymanie miejsko - gminnych studni publicznych w liczbie 18 szt z czego 7 studni na terenie miasta Dębna
 • administrowanie wiejskich wodociągów zbiorowych na terenie Gminy Boleszkowice w miejscowościach:
 • Boleszkowice, Wierutno,
 • Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce,
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 27-08-2003
Wprowadził(a): Halina Łojko
Ostatnia aktualizacja: 09-10-2013
Zaktualizował(a): Błąd systemu, proszę uzupełnić dane!