Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarząd

 1. Zarząd Spółki

    Paweł Karol Łopatka - Prezes Zarządu

 
2. Rada Nadzorcza w składzie:

    Pan Tomasz Maruszczak - Przewodniczący Rady
    Pan Grzegorz Lenart - Z-ca Przewodniczącego
    Pan Albert Tołoczko - sekretarz

skład Rady Nadzorczej na okres IX kadencji został zmieniony Uchwałą nr 1 z dnia 11 marca 2019r. oraz Uchwałą nr 2  z dnia 11 marca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 

3. Zgromadzenie Wspólników - Gmina Dębno

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko