Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarząd

 1. Zarząd Spółki

    Paweł Karol Łopatka - Prezes Zarządu

 
2. Rada Nadzorcza w składzie:

    Pan Tomasz Maruszczak - Przewodniczący Rady
    Pan Grzegorz Leszek Motak - Z-ca Przewodniczącego
    Pan Albert Tołoczko - sekretarz

skład Rady Nadzorczej na okres IX kadencji został zmieniony Uchwałą nr 11 z dnia 17 lipca 2019r. oraz Uchwałą nr 12         z dnia 17 lipca 2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji spółki       z o.o. z siedzibą w Dębnie
 

3. Zgromadzenie Wspólników - Gmina Dębno

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 26-08-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko