Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarząd

 1. Zarząd Spółki

    Tomasz Maruszczak - Prezes Zarządu

 
2. Rada Nadzorcza w składzie:

    Pan Grzegorz Leszek Motak 
    Pani Monika Anna Starosta
    Pan Krzysztof, Zbigniew Witkowski

 

3. Zgromadzenie Wspólników - Gmina Dębno

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 04-04-2024
Wprowadził(a): Halina Łojko