Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Tytuł zamówieniaData publikacjiStatus składania ofert
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno–biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody 10-07-2017 Zakończone
Dostawa energii elektrycznej dla PWiK sp. z o.o. w Dębnie 06-11-2019
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko