Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Tytuł zamówieniaData publikacjiStatus składania ofert
Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych we wsi Grzymiradz kolonia Klepin 08-08-2013 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią w m. Grzymiradz 04-04-2013 Zakończone
Wymiana urządzeń uzdatniających wodę w istniejącej stacji wodociągowej o wydajności 240m3/d, Q = max. 15m3/h, w miejscowości Warnice, gmina Dębno, na działce działce o numerze ewidencyjnym gruntu 338/ 01-07-2011 Zakończone
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RÓŻAŃSKU WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ 26-04-2010 Zakończone
Budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 20-04-2010 Zakończone
Wymiana urządzeń uzdatniających wodę w istniejącej suw o wydajności 320 m3/d Q max=20m3/h zlokalizowanej w m. Sarbinowo na działce o nr ewid. 269/5 obręb Sarbinowo 18-01-2008
Wymiana urządzeń uzdatniających wodę w istniejącej stacji wodociągowej o wydajności 320 m3/d Qmax = 20 m3/h zlokalizowanej w m. Sarbinowo na działce o numerze ewidencyjnym 269/5 obręb Sarbinowo 11-10-2007
Zmiana technologii płukania filtrów otwartych i zamkniętych na płukanie automatyczne oraz automatyczne sterowanie procesem dezynfekcji wody na Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębno 10-10-2007
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko