Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Tytuł zamówieniaData publikacjiStatus składania ofert
Przetarg ograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zakończone
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko