Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl


Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
ogłoszenie.pdf 2018-02-26 1741
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ wraz z załącznikami.pdf 2018-02-26 1747
Załącznik1_Kopia_mapy_zasadniczej.pdf 2018-02-26 1623
Mapa zasadnicza Debno.jpg 2018-02-26 774
Załącznik 2 – Informacja dotycząca konstrukcji studni głębinowych.zip 2018-02-26 1604
Załącznik 3 – Badania jakości wody ujmowanej.pdf 2018-02-26 1650
Załącznik 4 – Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.zip 2018-02-26 1588
Załącznik 5 – Inwentaryzacja budowlana obiektów wraz z koncepcją architektoniczną.pdf 2018-02-26 1631
Załącznik 6 – Inwentaryzacja technologiczna SUW.pdf 2018-02-26 1665
Załącznik 7 – Schemat ideowy pracy SUW.pdf 2018-02-26 1665
Załącznik 8 – Koncepcja zagospodarowania SUW i ujęcia wody.pdf 2018-02-26 1620
PFU.pdf 2018-02-26 698
1A. Dane kontraktowe.docx 2018-02-26 675
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1.doc 2018-02-26 1662
3. Oświadczenie wykluczenie ZAŁ. 2.doc 2018-02-26 1637
4. Oświadczenie spełnienie ZAŁ. 3.doc 2018-02-26 1680
5. Oświadczenie zobowiązanie ZAŁ. 4.doc 2018-02-26 1622
6. Wykaz robót ZAŁ. 5.doc 2018-02-26 1662
7. Wykaz osób ZAŁ. 6.doc 2018-02-26 1640
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-04-11 673
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-03-12 689
zal._1A._Dane_kontraktowe_zmiana_tresci.docx 2018-03-12 636
Zmiana_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-26 596
Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-27 625
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-03-30 629
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-26 642
Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-27 644
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2018-04-23 617
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
brak plików
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 11-04-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko