Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl


Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
ogłoszenie.pdf 2018-02-26 1166
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ wraz z załącznikami.pdf 2018-02-26 1174
Załącznik1_Kopia_mapy_zasadniczej.pdf 2018-02-26 1058
Mapa zasadnicza Debno.jpg 2018-02-26 444
Załącznik 2 – Informacja dotycząca konstrukcji studni głębinowych.zip 2018-02-26 1050
Załącznik 3 – Badania jakości wody ujmowanej.pdf 2018-02-26 1063
Załącznik 4 – Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.zip 2018-02-26 1038
Załącznik 5 – Inwentaryzacja budowlana obiektów wraz z koncepcją architektoniczną.pdf 2018-02-26 1060
Załącznik 6 – Inwentaryzacja technologiczna SUW.pdf 2018-02-26 1086
Załącznik 7 – Schemat ideowy pracy SUW.pdf 2018-02-26 1075
Załącznik 8 – Koncepcja zagospodarowania SUW i ujęcia wody.pdf 2018-02-26 1058
PFU.pdf 2018-02-26 406
1A. Dane kontraktowe.docx 2018-02-26 401
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1.doc 2018-02-26 1074
3. Oświadczenie wykluczenie ZAŁ. 2.doc 2018-02-26 1058
4. Oświadczenie spełnienie ZAŁ. 3.doc 2018-02-26 1103
5. Oświadczenie zobowiązanie ZAŁ. 4.doc 2018-02-26 1070
6. Wykaz robót ZAŁ. 5.doc 2018-02-26 1084
7. Wykaz osób ZAŁ. 6.doc 2018-02-26 1060
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-04-11 416
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-03-12 416
zal._1A._Dane_kontraktowe_zmiana_tresci.docx 2018-03-12 380
Zmiana_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-26 334
Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-27 369
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-03-30 370
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-26 389
Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-27 386
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2018-04-23 350
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
brak plików
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 11-04-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko