Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Regulaminy

Załącznik
Uchwala_nr_X_85_2019_Rady_Miejskiej_Debna_z_dnia_30_maja_2019_r_.pdf
Uchwala_nr_XXV_174_2021_ Rady_Gminy_Boleszkowice_z_dnia_28_04_2021.pdf
Uchwala_nr_II_16_2018_Rady_Gminy_Boleszkowice_z_dnia_28_11_2018r._w_sprawie_przyjecia_regulaminu_dostarczania_wody_i_odbioru_sciekow_na_terenie_Gminy_Boleszkowice.pdf
Tytuł dokumentu
UCHWAŁA XXVI/207/2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębno 19-09-2013
Zmiana Uchwaly Nr XLI/186/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice 05-09-2012
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Boleszkowice 11-02-2010
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko