Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
brak plików
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_TOM_I_IDW.pdf 2018-07-09 174
Zal_nr_1_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 153
Zal_nr_2_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 157
ZAL_NR_3_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 145
ZAL_NR_4_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 141
ZAL_NR_5_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 144
ZAL_NR_6_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 156
TOM_II_WZOR_UMOWY.pdf 2018-07-09 152
TOM_III_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-07-09 171
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_ 1.doc 2018-07-09 155
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAl_ 2.doc 2018-07-09 152
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-07-09 158
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-07-09 153
6_Wykaz_dostaw_ZAL_5.doc 2018-07-09 162
7_opis_ladowarki_ZAL_6.doc 2018-07-09 161
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-07-18 153
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 164
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr1.pdf 2018-07-13 153
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 148
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-07-27 153
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-09-19 148
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 09-07-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko