Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
brak plików
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_TOM_I_IDW.pdf 2018-07-09 631
Zal_nr_1_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 598
Zal_nr_2_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 592
ZAL_NR_3_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 581
ZAL_NR_4_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 562
ZAL_NR_5_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 570
ZAL_NR_6_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 586
TOM_II_WZOR_UMOWY.pdf 2018-07-09 586
TOM_III_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-07-09 609
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_ 1.doc 2018-07-09 618
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAl_ 2.doc 2018-07-09 571
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-07-09 613
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-07-09 589
6_Wykaz_dostaw_ZAL_5.doc 2018-07-09 597
7_opis_ladowarki_ZAL_6.doc 2018-07-09 599
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-07-18 610
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 617
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr1.pdf 2018-07-13 561
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 583
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-07-27 586
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-09-19 569
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 09-07-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko