Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
brak plików
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_TOM_I_IDW.pdf 2018-07-09 688
Zal_nr_1_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 648
Zal_nr_2_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 637
ZAL_NR_3_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 627
ZAL_NR_4_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 611
ZAL_NR_5_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 617
ZAL_NR_6_do_SIWZ_TOM_I.pdf 2018-07-09 635
TOM_II_WZOR_UMOWY.pdf 2018-07-09 632
TOM_III_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.pdf 2018-07-09 660
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_ 1.doc 2018-07-09 673
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAl_ 2.doc 2018-07-09 617
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-07-09 660
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-07-09 638
6_Wykaz_dostaw_ZAL_5.doc 2018-07-09 651
7_opis_ladowarki_ZAL_6.doc 2018-07-09 646
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-07-18 654
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 659
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr1.pdf 2018-07-13 602
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-07-11 627
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-07-27 632
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-09-19 616
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 09-07-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko