Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 2 lipca 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie

Załącznik
Zarzadzenie nr 1 2014 z dnia 02.07.2014 r..pdf
Zalacznik do Zarzadzenia nr 1 2014 z dnia 02.07.2014 r..pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 03-07-2014
Wprowadził(a): Halina Łojko