Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf 2018-04-30 200
Zmiana_ogloszenia.pdf 2018-05-21 135
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf 2018-04-30 203
Zalacznik_1_Kopia_mapy_zasadniczej.pdf 2018-04-30 138
Mapa zasadnicza Debno.jpg 2018-04-30 118
Zalacznik_ 2_ Informacja_dotyczaca_konstrukcji_studni_glebinowych.zip 2018-04-30 108
Zalacznik_3_ Badania_jakosci_wody_ujmowanej.pdf 2018-04-30 118
Zalacznik_4_ Wypis_ i_wyrys_z_Miejscowego_Planu_Zagospodarowania_Przestrzennego.zip 2018-04-30 109
Zalacznik_5_Inwentaryzacja_bud_obiektow_wraz_z_konc_arch.pdf 2018-04-30 243
Zalacznik_6_Inwentaryzacja_technologiczna_SUW.pdf 2018-04-30 155
Zalacznik_7_Schemat_ideowy_pracy_SUW.pdf 2018-04-30 129
Zalacznik_8_Koncepcja_zagospodarowania_SUW_i_ujecia_wody.pdf 2018-04-30 142
PFU_SUW_Debno.pdf 2018-04-30 178
1A_Dane_kontraktowe.docx 2018-04-30 123
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_1.doc 2018-04-30 118
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAL_2.doc 2018-04-30 115
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-04-30 112
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-04-30 116
6_Wykaz_robot_ZAL_5.doc 2018-04-30 116
7_Wykaz_osob_ZAL_6.doc 2018-04-30 118
Tom _2_Warunki_Kontraktu_SUW.pdf 2018-04-30 154
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1_korekta-1.doc 2018-05-21 413
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_ sesji_otwarcia_ofert.pdf 2018-05-25 161
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-10 149
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-14 142
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-15 161
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-18 143
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_3.pdf 2018-05-21 136
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf 2018-06-13 138
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-06-28 119
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 30-04-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko