Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf 2018-04-30 785
Zmiana_ogloszenia.pdf 2018-05-21 687
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf 2018-04-30 756
Zalacznik_1_Kopia_mapy_zasadniczej.pdf 2018-04-30 698
Mapa zasadnicza Debno.jpg 2018-04-30 774
Zalacznik_ 2_ Informacja_dotyczaca_konstrukcji_studni_glebinowych.zip 2018-04-30 633
Zalacznik_3_ Badania_jakosci_wody_ujmowanej.pdf 2018-04-30 659
Zalacznik_4_ Wypis_ i_wyrys_z_Miejscowego_Planu_Zagospodarowania_Przestrzennego.zip 2018-04-30 637
Zalacznik_5_Inwentaryzacja_bud_obiektow_wraz_z_konc_arch.pdf 2018-04-30 869
Zalacznik_6_Inwentaryzacja_technologiczna_SUW.pdf 2018-04-30 689
Zalacznik_7_Schemat_ideowy_pracy_SUW.pdf 2018-04-30 713
Zalacznik_8_Koncepcja_zagospodarowania_SUW_i_ujecia_wody.pdf 2018-04-30 695
PFU_SUW_Debno.pdf 2018-04-30 746
1A_Dane_kontraktowe.docx 2018-04-30 683
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_1.doc 2018-04-30 639
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAL_2.doc 2018-04-30 658
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-04-30 648
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-04-30 652
6_Wykaz_robot_ZAL_5.doc 2018-04-30 661
7_Wykaz_osob_ZAL_6.doc 2018-04-30 651
Tom _2_Warunki_Kontraktu_SUW.pdf 2018-04-30 2683
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1_korekta-1.doc 2018-05-21 1732
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_ sesji_otwarcia_ofert.pdf 2018-05-25 714
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-10 709
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-14 691
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-15 683
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-18 711
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_3.pdf 2018-05-21 718
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf 2018-06-13 688
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-06-28 668
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 30-04-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko