Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf 2018-04-30 425
Zmiana_ogloszenia.pdf 2018-05-21 360
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ_wraz_z_zalacznikami.pdf 2018-04-30 422
Zalacznik_1_Kopia_mapy_zasadniczej.pdf 2018-04-30 357
Mapa zasadnicza Debno.jpg 2018-04-30 385
Zalacznik_ 2_ Informacja_dotyczaca_konstrukcji_studni_glebinowych.zip 2018-04-30 318
Zalacznik_3_ Badania_jakosci_wody_ujmowanej.pdf 2018-04-30 340
Zalacznik_4_ Wypis_ i_wyrys_z_Miejscowego_Planu_Zagospodarowania_Przestrzennego.zip 2018-04-30 327
Zalacznik_5_Inwentaryzacja_bud_obiektow_wraz_z_konc_arch.pdf 2018-04-30 538
Zalacznik_6_Inwentaryzacja_technologiczna_SUW.pdf 2018-04-30 363
Zalacznik_7_Schemat_ideowy_pracy_SUW.pdf 2018-04-30 349
Zalacznik_8_Koncepcja_zagospodarowania_SUW_i_ujecia_wody.pdf 2018-04-30 364
PFU_SUW_Debno.pdf 2018-04-30 417
1A_Dane_kontraktowe.docx 2018-04-30 360
2_Formularz_Ofertowy_ZAL_1.doc 2018-04-30 323
3_Oswiadczenie_wykluczenie_ZAL_2.doc 2018-04-30 329
4_Oswiadczenie_spelnienie_ZAL_3.doc 2018-04-30 326
5_Oswiadczenie_zobowiazanie_ZAL_4.doc 2018-04-30 328
6_Wykaz_robot_ZAL_5.doc 2018-04-30 335
7_Wykaz_osob_ZAL_6.doc 2018-04-30 341
Tom _2_Warunki_Kontraktu_SUW.pdf 2018-04-30 1132
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1_korekta-1.doc 2018-05-21 999
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_ sesji_otwarcia_ofert.pdf 2018-05-25 385
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-10 381
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_1.pdf 2018-05-14 369
Zmiana_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-15 363
Wyjasnienia_tresci_SIWZ_nr_2.pdf 2018-05-18 380
Wyjasnienie_tresci_SIWZ_nr_3.pdf 2018-05-21 358
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf 2018-06-13 365
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Informacja_o_zawarciu_umowy.pdf 2018-06-28 341
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 30-04-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko