Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Opłaty

Tytuł dokumentu
Taryfy 2017/2018
Wyrok WSA w Szczecinie w sprawie opłat za wodę i ścieki w Gminie Dębno za okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016r.
Ceny i opłaty na dostawę wody na terenie Gminy Boleszkowice 2016/2017
Ceny i opłaty na dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno 2016/2017
Taryfy_2015/2016
Opłaty 2014/2015
Gmina Boleszkowice lata 2006/2007
Miasto i Gmina Dębno lata 2006/2007
opłaty za wode gmina Boleszkowice 2013 - 2014 15-07-2013
opłaty za wode i kanalizacje dla miasta i gminy Dębno 2013 - 2014 15-07-2013
opłaty za wodę i kanalizację dla miasta i gminy Dębno 2012-2013
opłaty za wodę gm. Boleszkowice 2012-2013 24-07-2012
opłaty za wodę gmina Boleszkowice 2011-2012 03-08-2011
opłaty za wodę i kanalizację dla miasta i gminy Dębno 2011-2012 03-08-2011
zmiana stawki VAT Boleszkowice 21-12-2010
zmiana stawki VAT wody i kanalizacji Debno 21-12-2010
opłaty za wodę w m. Boleszkowice 2010-2011 04-08-2010
opłaty za wodę i kanalizację gmina Dębno 2010-2011 04-08-2010
Opłaty za wodę gmina Boleszkowice 2009 -2010 07-08-2009
Opłaty za wodę i kanalizację miasta i gminy Dębno 2009 -2010 07-08-2009
cena 2008 gm. Boleszkowice 28-04-2009
Gmina Dębno Ceny 2008-2009 28-04-2009
rok 2005/2006
Zarządzenie nr 1/2004 w sprawie opłat za usługi świadczone przez Spółkę 31-08-2004
od 01 września 2004 do 31 sierpnia 2005 roku 07-06-2004
Opłaty na dodatkowe usługi 09-09-2003
Opłaty od 01.09.2003 03-09-2003
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko