Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf 2018-01-08 159
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ TOM 1 Instrukcja dla Wnioskodawców.pdf 2018-01-08 510
SIWZ TOM II Wzór umowy.pdf 2018-01-08 482
SIWZ TOM III Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2018-01-08 496
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1.doc 2018-01-08 476
3. Oświadczenie wykluczenie ZAŁ. 2.doc 2018-01-08 477
4. Oświadczenie spełnienie ZAŁ. 3.doc 2018-01-08 479
5. Oświadczenie zobowiązanie ZAŁ. 4.doc 2018-01-08 474
6. Wykaz dostaw ZAŁ. 5.doc 2018-01-08 480
7. opis pojazdu ZAŁ. 6.doc 2018-01-08 484
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
brak plików
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2018-01-24 149
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 2018-02-05 473
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 08-01-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko