Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf 2018-01-08 219
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
SIWZ TOM 1 Instrukcja dla Wnioskodawców.pdf 2018-01-08 656
SIWZ TOM II Wzór umowy.pdf 2018-01-08 641
SIWZ TOM III Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2018-01-08 645
2. Formularz Ofertowy ZAŁ. 1.doc 2018-01-08 623
3. Oświadczenie wykluczenie ZAŁ. 2.doc 2018-01-08 632
4. Oświadczenie spełnienie ZAŁ. 3.doc 2018-01-08 640
5. Oświadczenie zobowiązanie ZAŁ. 4.doc 2018-01-08 624
6. Wykaz dostaw ZAŁ. 5.doc 2018-01-08 638
7. opis pojazdu ZAŁ. 6.doc 2018-01-08 639
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
brak plików
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 2018-01-24 204
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
informacja o udzieleniu zamówienia.pdf 2018-02-05 635
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 08-01-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko