Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl


Ogłoszenie do pobrania Data dodania Pobrań
ogloszenie.pdf 2018-02-27 555
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data dodania Pobrań
Tom_1_SIWZ_IDW.pdf 2018-02-27 444
Tom_2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 2018-02-27 721
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_Ofertowy.doc 2018-02-27 362
Zalacznik_nr_2_Formularz_TER.doc 2018-02-27 363
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Edyt_wersja_JEDZ.doc 2018-02-27 353
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_zobowiazanie.doc 2018-02-27 352
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_doswiadczenie_Wykonawcy.doc 2018-02-27 363
Zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx 2018-02-27 423
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_grupa_kapitalowa.doc 2018-02-27 360
zalacznik_nr_8_wzor_umowy.pdf 2018-02-27 596
Informacja z sesji otwarcia ofert Data dodania Pobrań
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-04-03 405
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ Data dodania Pobrań
Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-15 351
Wyjasnienie_nr_1_tresci_SIWZ.pdf 2018-03-15 369
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Data dodania Pobrań
brak plików
Wynik postępowania Data dodania Pobrań
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-04-11 378
Odwołania Data dodania Pobrań
brak plików
Udzielenie zamówienia Data dodania Pobrań
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2018-05-21 309
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 27-02-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko