Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

2008

Tytuł dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy 30-12-2008
Wyjaśnienia dotyczące dostawy dwóch samochodów dostawczych typu van na podstawie umowy leasingu na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Dębnie 04-07-2008
Ogłoszenie na dostawę na podstawie umowy leasingu dwóch samochodów dostawczych typu van na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie? 03-07-2008
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - „PRZEBUDOWA TECHNOLOGII PŁUKANIA FILTRÓW OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH NA PŁUKANIE AUTOMATYCZNE ORAZ AUTOMATYCZNE STEROWANIE PROCESEM DEZYNFEKCJI WODY NA SUW w Dębnie 18-04-2008
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. 18-04-2008
Zawiadomienie ( ogłoszenie ) o wyborze najkorzystniejszej oferty 23-01-2008
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia:
Wprowadził(a): Halina Łojko