Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Taryfa cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębno 2019-2022

Załącznik
taryfa_cen_i_stawek_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_odprowadzanie_sciekow_na_terenie_gminy_Debno_2019-2022.pdf
Decyzja_SZ_RET_070_4_19_2018_BK.pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 16-01-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko